Πολιτική Επιστροφών

Η Filtrhellas ΕΕ, με σκοπό την διευκόλυνση του καταναλωτή και τη σωστή και εύρυθμη χρήση του ηλεκτρονικού της καταστήματος για τη στήριξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της, μέσω αναλυτικών περιγραφών τις οποίες έχει αναρτημένες στη σελίδα της, να απολαμβάνουν τη δυνατότητα της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει, μέσα από την οθόνη του υπολογιστή, tablet ή κινητού τηλεφώνου. Για τους λόγους αυτούς, κάτωθι σας παραθέτουμε τους όρους επιστροφής προϊόντων, ελαττωματικών ή μη καθώς και τις διαδικασίες ακύρωσης της παραγγελίας σας.

Υπαναχώρηση και επιστροφές προϊόντων

Σύμφωνα με όσο ορίζονται στο άρθρο 4, παρ. 10 του νόμου 2251/1994(ΦΕΚ 191 Α/16 Νοεμβρίου 1994) καθώς και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.Ζ1-891/30.8.2013), ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εξ’αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στο προαναφερθέν διάστημα των δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα επιστροφής των αγορασθέντων προϊόντων μόνο εφόσον τα προϊόντα επιστρέφονται στην ίδια κατάσταση όπως αγοράστηκαν και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή.

Μετά την υπαναχώρηση η εταιρεία είναι υποχρεωμένη εντός 14 ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον αγοραστή το τίμημα του προϊόντος, εφόσον προηγουμένως το παραλάβει και ελέγξει την ποιότητα και την κατάστασή του. Τα έξοδα επιστροφής στη Filtrhellas μέσω ταχυδρομικής μεταφορικής εταιρείας, δεν καλύπτονται από την εταιρεία και επιβαρύνουν εξ’ολοκλήρου τον καταναλωτή. Να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης / καταστροφής του προϊόντος η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα – πελάτη, μέχρι τη στιγμή της παραλαβής του προϊόντος από την εταιρεία. Προτού προβεί ο εκάστοτε πελάτης σε επιστροφή κάποιου προϊόντος συνίσταται η επικοινωνία με την εταιρεία στο τηλεφωνικό κέντρο 2510 226060 ή μέσω e-mail : info@takeit4u.gr ώστε να γνωστοποιηθεί η επιθυμία υπαναχώρησης και να ακολουθηθούν σωστά οι διαδικασίες για την ομαλή διεξαγωγή της επιστροφής. Προτού επίσης προβεί ο καταναλωτής στη διαδικασία υπαναχώρησης, πρέπει να αποστείλει εγγράφως το έντυπο υπαναχώρησης στο e-mail info@takeit4u.gr για την σωστή τήρηση των διαδικασιών. Να σημειωθεί τέλος, ότι το χρονικό διάστημα των 14 ημερών για την εφαρμογή της δυνατότητας υπαναχώρησης, ξεκινά από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης παραλαμβάνει το / τα προϊόν / προϊόντα στην κατοχή του.